Logo


40-talistens webbyrå - för moget folk med vuxna krav


Vanliga frågor
Startsida
Hemsidor
Vanliga frågor
1 - Vad betyder "FAQ"?
2 - Vad är en hemsida?
3 - Måste man ha internet för att ha en hemsida?
4 - Är det mycket jobb med en hemsida?
5 - Vad är en webbplats?
6 - Varför ska man ha en hemsida?
7 - Hur hittar andra min hemsida?
8 - Vad är "en länk"?
9 - Vad är ett domännamn/en domänadress?
10 - Måste man ha ett eget domännamn?
11 - Vad är ett webbhotell?
12 - Måste man ha sin sida på ett webbhotell?
13 - Vad är "en server"?
14 - Vad är "en webmaster"?
15 - Hur ska jag få ut mesta möjliga ur min hemsida?Vad betyder "FAQ"?
FAQ är en förkortning för det engelska uttrycket "Frequently asked questions", på svenska ung. "vanliga frågor".

uppVad är en hemsida?
En hemsida är i princip en plats på nätet där man kan informera om sin verksamhet. Sidan kan bestå av flera undersidor, som man har länkar till på ingångssidan. Genom att klicka på dessa länkar kommer man vidare till undersidorna.
En hemsida är en ständigt tillgänglig annons, eller en alltid åtkomlig broschyr. Den läggs ut en gång och kan sedan besökas och ses 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet.

uppMåste man ha internet för att ha en hemsida?
Man behöver inte ha internet eller vara uppkopplad själv för att ha och ha nytta av en hemsida om man överlåter till en webmaster att sköta sidan, tillverka den, lägga ut den på nätet och att uppdatera eller ändra sidan alltefter behov. Man behöver inte heller ha en egen e-postadress om man inte vill ha sådan. Man kan se på en hemsida som man ser på en tidningsannons, att man sätter in den en gång och sedan sköter andra om det praktiska, med den skillnaden att hemsidan alltid finns tillgänglig.

uppÄr det mycket jobb med en hemsida?
Det behöver inte vara något jobb alls med en hemsida, nämligen om man överlåter handhavandet av denna till en webmaster eller en webbyrå. KeBi Design, som är en webbyrå, konstruerar sidan, lägger ut sidan på nätet, uppdaterar sidan och sköter övrigt som behöver skötas med och på sidan. Är man exempelvis en hårfrisör eller en snickare som inte vill eller har tid att sitta vid datorn, så skriver man bara ut sitt telefonnummer på sidan och ber besökare att ringa för vidare överenskommelser. Man måste alltså inte alls sitta vid datorn och ta emot beställningar, eller besvara sådana via denna.
Det enda ägaren av hemsidan behöver bidra med är information till webbkonstruktören/webmastern om vad man vill ha med på sidan, vad man vill informera sina kunder/besökare om.

uppVad är en webbplats?
En webbplats är en hemsida vilket innebär att den ligger ute på en server, en dator som alltid är inkopplad och som därmed alltid är tillgänglig för den som söker något på nätet. Många internetföretag erbjuder viss plats för en privat hemsida via internetabonnemangen men ska man ha en kommersiell sida måste man skaffa en plats på ett webbhotell. Bästa lösningen är att man hyr plats i en stor dator s.k. server. Priserna varierar, KeBi Design erbjuder goda villkor för småföretag på sitt webbhotell "kebi.se".

uppVarför ska man ha en hemsida?
Hemsidan fungerar både som information/annons och som en broschyr. Det blir allt vanligare att företag skaffar sig och hänvisar till sina hemsidor för information om företagen istället för att trycka upp broschyrer om sin verksamhet och om sina produkter. Framför allt yngre och medelålders människor går i allt högre utsträckning ut på nätet och skaffar sig information om var de produkter de efterfrågar finns att få. Inom bara några år kommer det att vara lika självklart att ha en hemsida som att finnas i telefonkatalogen. En hemsida är alltså ett viktigt konkurrensmedel och den kan spara både pengar och tid på andra områden.

uppHur hittar andra min hemsida?
KeBi Design ser till att hemsidorna som man tillverkar kommer in i de större sökmotorerna, alltså i de stora datorer som registrerar alla hemsidor som finns (exempelvis Google, Yahoo, Lycos, Alltheweb). Det innebär att människor kan hitta hemsidan genom att endera skriva in namnet på företaget i en sökmotor eller skriva in en av företagets produkter i en sådan. Det kan emellertid ta några veckor till några månader innan sidan finns tillgänglig i sökmotorerna. Dessa kryper nämligen kontinuerligt över nätet över hela jorden och registrerar nya hemsidor, vilket tar några månader. Det innebär att sidan kommer in först nästa gång sökmotorn går över hemsidorna i vårt land. Dock kan man få in sidan snabbare om man är beredd att betala någon tusenlapp till de var och en av de större sökmotorerna.

uppVad är "en länk"?
En länk är i princip en förbindelse mellan ett par sidor på nätet. Man kan dels ha länkar inom sin egen hemsida, mellan undersidorna, dels kan man ha länkar till andra hemsidor. De stora sökmotorerna lägger upp länkar till de sidor som finns, så att den som slår på ett ord får upp länkar till alla sidor där detta ord förekommer. Man kan sedan klicka på dessa länkar för att se om en viss sida innehåller det som man är intresserad av.

uppVad är ett domännamn/en domänadress?
Varje hemsida har en adress (kallad URL). De här adresserna är ofta långa och krångliga. Därför kan man registrera ett s.k. domännamn, exempelvis "www.kebidesign.com", som är vårt domännamn. Detta domännamn leder sedan besökaren direkt till den adress som sidan ligger på. De flesta företag som har hemsidor registrerar sitt eget domännamn. Det finns gratis domännamn men eftersom många gratistjänster på nätet endera är kombinerade med reklam, eller är opålitliga i det långa loppet, är det ofta säkrast och ser mest förtroendeingivande ut om man skaffar sig ett av de vanliga betaldomännamnen, exempelvis info. nu. se. com, biz. m.fl. En annan fördel med domännamnet är att det kan ändras att peka på en ny adress för sidan, vilket är praktiskt om man önskar flytta sin sida till en annan server/en annan adress. Då behöver man inte ändra den adress man lämnar till kunderna, nämligen domännamnet. Ett eget domännamn kostar mellan 500-800 kr/2 år beroende på vilket domännamn man väljer.

uppMåste man ha ett eget domännamn?
Nej man måste inte ha eget domännamn. Hos oss kan man exempelvis välja att använda sig av kebi.se som förled i sin adress. Man kan exempelvis ha adressen www.kebi.se/annasbageri. Om man väljer detta alternativ, istället för att skaffa ett eget domännamn utgår ingen extra kostnad utöver webbplatskostnaden. I det fallet kan man emellertid inte ta med sig adressen om man byter webbhotell till sin sida.

uppVad är ett webbhotell?
Ett webbhotell är ett företag som erbjuder webbplatser, platser på nätet. Ofta hyr webbhotellen i sin tur plats på en server/större dator, vilket är fallet med KeBi Design, som hyr sitt serverutrymme genom Olzzon.com.

uppMåste man ha sin sida på ett webbhotell?
Man får ofta plats för en privat hemsida på sitt internetabonnemang, men det brukar inte vara tillåtet att ha kommersiella sidor på dessa platser. Har man ett företag har man två ting att välja mellan, ett gratis webbhotell eller ett med betald plats. Gratishotellen är inte att rekommendera av flera skäl. Dels får man ofta reklam med "på köpet", och det vill man oftast inte ha om man lägger ut information om ett eget företag. Dels ser det inte seriöst ut att ha sitt företags hemsida på en gratisserver. Dels kan man inte lita på att denna inte plötsligt börjar ta betalt eller lägger in alltmer av annan reklam eller lägger in sin egen reklam så att denna helt förstör den egna hemsidan.
Det finns också gratisservrar som inte har reklam, men på dessa råkar man ut för andra förtretligheter. De upplåter plats bara i mån av utrymme. Om deras servrar blir kraftigt belastade faller exempelvis bilder, ibland hela sidor bort just då. Det är inte bra reklam för det egna företaget om vissa sidor eller bilder inte finns tillgängliga när besökare vill ta del av informationen. Dessutom inger det inte förtroende för företaget att ha hemsidan på en gratisserver.

uppVad är "en server"?
En server är en stor dator som lagrar hemsidor eller annat material som är tillgängligt på nätet, och som alltid står på, så att dess innehåll alltid kan nås av besökare.

uppVad är "en webmaster"?
Webmaster är den som administrerar en hemsida. Det är till denna man kan vända sig om något inte fungerar på sidan, en länk inte fungerar eller det blir något annat fel på sidan, eller om man vill föreslå en förbättring av sidan exempelvis. Alla hemsidor är inte så väl utformade och ibland är det svårt att orientera sig på sådana. Då kan ett mejl till webmaster vara på sin plats. Det är kutym att webmaster sätter ut en länk till sin egen hemsida eller sin e-postadress just för detta ändamål.

uppHur ska jag få ut mesta möjliga ur min hemsida?
Genom att göra reklam för den. Sätta ut sidans adress på visitkorten, skaffa en dekal med adressen att sätta på bilen, sätta ut adressen i annonser i tidningen, sätta in adressen i telefonkatalogen, sprida informationen om sidan till så många som möjligt. Det tar ett tag innan sidan har slagit igenom, tills dess får man arbeta för att föra ut information om den.

upp


logo
Kerstin Berminge
Ringestena Torp
512 93 Svenljunga
e-post: info@kebidesign.com
tel. 0325 - 62 40 69

KeBi Design innehar F-skattebevis.

Vi har vårt webbhotell kebi.se genom
logo

12/1 2011

anpassad till Internet Explorer
upplösning 1024x 768